Polityka jakości

Głównym celem Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowo Produkcyjnego „DUET” B.Pawelak J.Grzyb Sp.J. jest produkcja i obróbka wyrobów metalowych spełniających wymagania i oczekiwania Klienta, gwarantujących długie i bezpieczne ich użytkowanie przez odbiorcę.

Powyższe zadania P.H.U.P. „DUET” realizuje stosując nowoczesne techniki i technologie, zapewniające wysoką jakość usług opierając się na analizie ryzyk i szans przestrzegając obowiązujące normy i wymagania prawne klientów krajowych i zagranicznych.

 

Politykę Systemu Zarządzania Jakością będziemy realizować poprzez:

  • realizację celów zgodnie ze strategią spółki z uwzględnieniem kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron,
  • kompleksowość realizowanych usług i dostarczanych wyrobów,
  • wysokie parametry jakościowe oferowanych wyrobów i usług oraz posiadanie stosownych certyfikatów i dopuszczeń,
  • terminową realizację dostarczanych produktów i usług, pozbawioną wad, na wysokim poziomie jakościowym,
  • utrzymanie opinii partnera godnego zaufania, rzetelnego, wiarygodnego,
  • rozbudowa zaplecza technicznego poprzez wyposażenie naszej firmy w nowoczesny sprzęt, urządzenia i technologie,
  • dobór dostawców surowców, materiałów i usług spełniających wymagania zainteresowanych stron,
  • zaangażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie działań związanych z jakością świadczonych usług,
  • podnoszenie kwalifikacji załogi, szkolenia doskonalące prowadzące do poprawy świadomości pracowników w zakresie jakości,
  • ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania w tym skuteczności i efektywności podejmowanych działań w ramach Systemu Zarządzania Jakością

 

Właściciele Spółki deklarują zaangażowanie we wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz zapewnia w niezbędne zasoby i środki do wdrożenia zasad Polityki Jakości, potwierdzając, że polityka jest zakomunikowana, zrozumiała, stosowana i dostępna we wszelkich obszarach organizacji w tym dla zainteresowanych stron.

 

Właściciele P..H.UP. „DUET”